Ana Sayfa Bugünün Manşetleri, Gündem 27 Mayıs 2022 21 Görüntüleme

Resmi Gazete 23 Mart 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ”Bugün Resmi Gazete’de neler var?” sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Türkiye için değerli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirimlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 23 Mart 2022 Çarşamba tarihli ve 31787 sayılı Resmi Gazete’nin detayları belirli oldu.

Pekala, 23 Mart 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları…

23 MART 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ortasında Müttefiklik Bağlantıları Hakkında Şuşa Beyannamesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5340)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Hususunun Birinci Fıkrası Kararından Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Şurası Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5341)

–– 22-23 Ağustos 2020 Tarihlerinde Giresun Vilayetinde Meydana Gelen Sel, Su Baskını ve Heyelan Afetleri Nedeniyle Ziyan Gören Hak Sahipleri İçin Gereksinim Duyulan Konutların İmali Gayesiyle Kimi Taşınmazların Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5342)

–– Ankara İli, Bala İlçesi, Göztepe Mahallesinde İlan Edilen Rezerv Yapı Alanı İçerisinde Bulunan Birtakım Özel Mülkiyete Husus Taşınmazların, İmar Mevzuatına Karşıt, Ruhsatsız, İskansız ve Afet Riski Taşıyan Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Birlikte Fen ve Sanat Kurallarına Uygun, Sağlıklı ve İnançlı Hayat Alanlarının Oluşturulması Maksadıyla Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5343)

–– 154 kV Hamsi RES-Boyabat TM Güç İletim Çizgisi Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5344)

–– Çanakkale İli, Biga İlçesinde Bulunan Kimi Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5345)

–– Türkiye Cumhuriyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hataları Araştırma Konseyi Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Arap Emirlikleri Mali İstihbarat Ünitesi (UAE-FIU) Ortasında Karapara Aklama, Temaslı Öncül Hatalar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5346)

–– Ismatullah Khalozai İsimli Kişinin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5347)

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Unsurunun Birinci Fıkrası Kararından Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5348)

–– 6802 Sayılı Sarfiyat Vergileri Kanununun 33 üncü Unsurunda Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5349)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME SÜRECİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– Kırsal Kalkınma Dayanakları Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Tebliğ No: 2021/61)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2022/6)

–– Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Yol ve Temelleri Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Nakdî Limitlerin Güncellenmesine Dair Bildiri (No: 2022/1)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2021 Tarihli ve E: 2021/17, K: 2021/103 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2021 Tarihli ve E: 2021/91, K: 2021/106 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

teknoloji haberleri haberler haberler
Tema Tasarım | Osgaka.com