Ana Sayfa Bugünün Manşetleri, Gündem 21 Mart 2022 19 Görüntüleme

Resmi Gazete 18 Mart 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ”Bugün Resmi Gazete’de neler var?” sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Türkiye için kıymetli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirimlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 18 Mart 2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmi Gazete’nin detayları aşikâr oldu.

Pekala, 18 Mart 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete kararları…

18 MART 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Yurt Dışına Çıkış Harcı Fiyatının Tekrar Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 5307)

–– Kalkınma Ajansları Kalkınma Şuralarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5308)

–– Ulusal Savunma Üniversitesi Teşkilatının Oluşturulması Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5309)

–– İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı) Tarafından, 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2022 Yılında Mutabakat Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal yahut Hizmetlerin Mali Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 5310)

–– “Çankırı Merkez Akçavakıf-Yenice-Çavuşlar Kümesi İçme Suyu Birliği”nin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5311)

–– “380 kV Erzin 380-Polateli 380 Güç İletim Sınırı Projesi” Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5312)

–– Gümüşhane İçme Suyu İsale Çizgisi ve Arıtma Tesisinin İmali Emeliyle Birtakım Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5313)

–– Rize İli, Yağlıtaş Mahallesi Hudutları İçerisinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, Vilayet Merkezinde Bulunan Dolgu Alanlarındaki Yapı Kalitesi Açısından Risk Teşkil Eden Yapılar ile Türlü Bölgelerdeki Riskli Yapıların Nakledilmesi Emeliyle Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5314)

–– Kimi Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuruluşlarına İlişkin Dolu ve Boş Takımlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2022/119)

YARGIÇLAR VE SAVCILAR HEYETİ KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Şurası Genel Şurasının 16/03/2022 Tarihli ve 2022/643 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tarifi, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5315)

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Nakliyecilik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Kontratlı İşçi Sicil Amirleri Yönetmeliği

–– Rekabeti Sınırlayıcı Mutabakat, Uyumlu Aksiyon ve Kararlar ile Hâkim Durumun Berbata Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Metoduna Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– İş Sıhhati ve Güvenliğine Ait İşyeri Tehlike Sınıfları Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri

–– Kamuda Güç Performans Mukavelelerinin Uygulanmasına Ait Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim HEYET KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 17/03/2022 Tarihli ve 10847-1, 10847-2 ve 10866 Sayılı Kararları

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2022 Tarihli ve 2017/27822 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/2/2022 Tarihli ve 2019/20473 Müracaat Numaralı Kararı YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 3 ve 9. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

teknoloji haberleri haberler haberler
Tema Tasarım | Osgaka.com