Ana Sayfa Yaşam 17 Mart 2022 22 Görüntüleme

Berat ne demek, anlamı nedir? Berat Kandili’nin anlamı ve önemi

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı devam ederken İslam alemi için büyük önem taşıyan günlerden biri olan Berat Kandili gelip çattı.

Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak bilinen ve Şaban ayının 15. gününe denk gelen Berat Kandili, 17 Mart Perşembe günü yani bugün idrak ediliyor.

Af ve mağfiret gecesi olarak da bilinen bu mübarek günde eller semaya açılacak, bol bol dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek ve namazlar kılınacak.

Bu mübarek güne kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayan milyonlarca Müslüman, Berat Kandili’nin anlam ve önemine dair bilgileri araştırıyor.

Öte yandan ”Berat ne demek, kelime anlamı nedir?” sorusu da günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor.

Peki Berat ne demek, kelime anlamı nedir? İşte Berat Kandili’nin anlam ve önemi…

BERAT NE DEMEK? BERAT KELİME ANLAMI

Berat kelimesi, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir.

Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğün bulunmaması anlamına gelmektedir.

Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı bulunmaktadır.

“RAHMET VE AF GECESİ”

Şâbanın on beşinci gecesinde Müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

Berat gecesi Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, “Allah Teala -rahmetiyle- şabanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre, Duhan suresinde (44/3) Kur’an’ın “mübarek bir gecede” nazil olduğu ifade edilmektedir. İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre burada işaret edilen gece Kadir gecesidir. Çünkü diğer âyetlerde Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve Kadir gecesinde (el-Kadr 97/1) indirildiği belirtilmektedir. Tâbiîn âlimlerinden İkrime’nin de dahil olduğu bir grup âlim ise Duhan suresindeki ayetle Berat gecesine işaret edildiği kanaatindedirler. Bu takdirde Kur’an’ın tamamının Berat gecesi levh-i mahfuzdan dünya semasına indiği, Kadir gecesinde de ayetlerin peyderpey inmeye başladığı şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır. Nitekim bazı müfessirler bu görüşü benimsemişlerdir (bk. Elmalılı, V, 4293-4295).

BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna “inzâl” denir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Hazreti Muhammed’in, Berat Kandili’ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

“Şaban ayının 15’inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim’ buyurur.”

teknoloji haberleri haberler haberler
Tema Tasarım | Osgaka.com